Методичне забезпечення

           

Історія та культура України

 1. Зенкова Л.М., Петренко С.М. Історія України. Модульно-рейтингова система контролю знань. - Полтава: ПУСКУ, 2003.
 2. Зенкова Л.М., Петренко С.М., Оніпко Т.В. Історія України. Методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу і завдання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей. – Полтава, РВВ ПУСКУ. – 2004. – 3 д.а. (680 прим)
 3. Петренко С.М., Оніпко Т.В., Зенкова Л.М. Історія України. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно - модульною системою навчання. Електронна версія.- Полтава, РВВ ПУСКУ, ЕЧЗ, 2006.- 4 д.а.
 4. Оніпко Т.В. Лекція Українські землі в складі Литви та Польщі (ХІV-ХVІ ст.) Полтава, РВВ ПУСКУ. – 2004. – 1,5 д.а. (80 прим.)
 5. Л.М. Зенкова. Роль торгівлі в утворенні і розвитку України княжої доби. Текст лекції. - Полтава, РВВ ПУСКУ. - 2004.
 6. С.М.Петренко, Л.М.Зенкова, Т.В.Оніпко Путівник по історичних місцях Полтави (для студентів МІПК)
 7. Історія України. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів заочного факультету всіх спеціальностей (електронна версія).
 8. Петренко С.М., Зенкова Л.М., Оніпко Т.В. Історія України. Положення про модульно-рейтингову систему оцінювання знань для студентів спеціальностей: 6.050103 "Міжнародна економіка", 6.050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності". - Полтава, РВЦ ПУСКУ. - 2006.
 9. Петренко І.М., Сарапин В.В. Історія української культури. Навчально-методичний посібник для вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форми навчання

Історія торгівлі

Етика та естетика

 1. Дроздова О.В. Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення курсу "Етика та естетика" і завдання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, які навчаються за напрямом "Економіка та підприємництво". – Полтава: ПУСКУ, 2004. – 25 с.
 2. Дроздова О.В. Навчальний комплекс дисципліни "Етика та естетика". – Полтава: ПУСКУ, 2004. – 55 с.
 3. Дроздова О.В. Методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу "Етика та естетика" для студентів, які навчаються за напрямом "Економіка та підприємництво". - Полтава: ПУСКУ, 2005, - 27 с. 
 4. Дроздова О.В. Культурологія. Етика та естетика за кредитно – модульною системою навчання.

Педагогіка та психологія

 1. Тодорова І.С., Мовчан М.М. Основи психології та педагогіки: Навчальний комплекс дисципліни. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2004. – 53с. (3,3 друк. арк.)
 2. Тодорова І.С. Основи психології та педагогіки: Опорний конспект лекцій. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2002. – 62с. (3,8 друк. арк.)
 3. Тодорова І.С.Основи психології та педагогіки: Навчальний посібник. – Полтава, 2002. – 101с. (6 друк. арк.) на правах рукопису.
 4. Тодорова І.С. Основи психології та педагогіки: Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання. – Полтава, 2002.- 49с. (2,8 друк. арк.)
 5. Мовчан М.М. Основи психології та педагогіки: Навчальний комплекс дисципліни. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2004, 3,3 д.а.
 6. Методичні рекомендації до курсу
 7. Наочні матеріали
 8. Посібники з психології та педагогіки, управління персоналом, поведінка споживача
 9. Практикум. Психологічні тести
 10. Психологічний словник
 11. Статті. Вчимо Психологію та педагогіку по першоджерелах

Філософія

Соціологія та основи прикладних досліджень