Спеціальність

          

Код і назва спеціальності (напряму): 011 «Науки про освіту»
Назва спеціалізації: Педагогіка вищої школи

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр.

Кваліфікація – викладач вищого навчального закладу.

Форма навчання: денна й заочна.

Термін навчання: 1,5 роки.

Фінансова основа навчання: контрактна.

Професійно-практичний напрямок: 

Основними сферами діяльності магістрів 011 «Науки про освіту» є: вищі навчальні заклади І-ІV рівнів акредитації (училища, технікуми, коледжі, інститути, університети тощо); науково-дослідні інститути і центри; установи державного управління освітою.

Первинні посади:  асистент, викладач вищого навчального закладу, завідувач навчальною лабораторією, методист вищої категорії, молодший науковий  співробітник.

Актуальність підготовки магістрів спеціальності «Педагогіка вищої школи» обумовлена активним входженням України в європейський освітній простір, необхідністю впровадженням інноваційних технологій навчання, відсутністю психолого-педагогічної підготовки у викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, значна частина яких не мають педагогічної освіти.

Магістерська підготовка за фахом «Педагогіка вищої школи» дає старт новим можливостям, професійному успіху й кар’єрному росту, тому що: ХХІ століття  –час безперервної освіти («long life education»); вищій школі потрібні кваліфіковані кадри (зараз в Україні  близько 1000 ВНЗ), згідно вимог освітнього законодавства України викладачі повинні мати педагогічну освіту; зростає престиж професії педагога (на великих фірмах впроваджується «coaching» – наставництво).

У ході навчання застосовуються інтерактивні форми й технології навчання.

Державна атестація – магістерська робота.

Підготовка студентів ведеться лишез навчальних дисциплін педагогічного спрямування: 

Навчальний процес забезпечують викладачі випускової кафедри педагогіки, культурології та історії Полтавського університету економіки іторгівлі.

«Вчительська професія – це людинознавство, постійне, невпинне проникнення у складний духовний світ людини. Чудова риса – постійно відкривати у людині нове, дивуватися новому, бачити людину в процесі її становлення – один з тих коренів, який живить покликання до педагогічної праці».

(Василь Сухомлинський)

Шановні студенти-випускники!

Якщо Ви вже маєте диплом магістра чи спеціаліста і бажаєте стати викладачем вищого навчального закладу, у цьому Вам допоможе Полтавський університет економіки і торгівлі. Наш ВНЗ  акредитований за найвищим, ІV рівнем акредитації, і має право на підготовку на основі базової (бакалавр) або повної вищої освіти (спеціаліст, магістр) фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності «Педагогіка вищої школи».

Тривалість навчання – 1,5 роки, практикується організація навчання за індивідуальним графіком, випускники отримають ступінь магістра 011 «Науки про освіту» і право викладання у ВНЗ.

Шановні викладачі вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації!

Якщо Ви не маєте педагогічної освіти, ми надаємо унікальну нагоду здобути педагогічну спеціальність, як цього вимагає сучасне освітнє законодавство України. Можлива денна або заочна форми навчання на умовах, що влаштують Вас, а – саме  індивідуальний графік навчання, дистанційна та індивідуальна форма навчання тощо.

Також пропонуємо Вам зручні форми оплати згідно договору про підготовку фахівців з університетом. Магістратура зі спеціальності 011 «Науки про освіту» відкриє Вам можливість займатися не лише викладацькою, а й науковою діяльністю в сфері професійної освіти.

Ви отримаєте досвід: виконання магістерської роботи у руслі наукової проблеми Вашого ВНЗ, що сприятиме його виходу на новий, якісно вищий рівень; оволодіння сучасними технологіями навчання; проведення наукових досліджень у руслі перспективної наукової школи «Проектування дидактичних систем».

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА СУСПІЛЬНИХ НАУК
Адреса: 36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3, каб. 321, телефон (0532)509-169
Завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор Петренко Ірина Миколаївна
http://www. puet.edu.ua
e-mail: pedagogika01.09.2015@gmail.com