кафедра педагогіки та суспільних наук

          

ОцінюванняякостівикладаннянавчальнихдисциплінОП "Педагогікавищоїшколи" (2 семестр, 2021/2022н.р.)

Переглянути результати

          

Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін ОП "Освітня робототехніка" (1 семестр, 2021/2022 н.р.)

Переглянути результати

          

Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін ОП "Педагогіка вищої школи" (1 семестр, 2021/2022 н.р.)

Переглянути результати

          

Результати опитування стейкхолдерів

Кафедра педагогіки та суспільних наук провела в другому семестрі 2020/2021 н.р. опитування серед магістрантів денної та заочної форми навчання щодо оцінювання якості викладання навчальних дисциплін ОП "Педагогіка вищої школи". Відтак, презентуємо результати анкетування магістрантів «Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін ОП "Педагогіка вищої школи" (2 семестр, 2020/2021 н.р.)».

Переглянути результати файл 1, файл 2

          

Результати опитування стейкхолдерів

Переглянути файл 1, файл 2

Опитування стейкґолдерів щодо освітньої програми "Педагогіка вищої школи" (ПУЕТ)

          

Кафедра педагогіки та суспільних наук упродовж 1 семестру (2020 р.) провела серед магістрантів денної та заочної форми навчання серію анкетувань. Відтак, презентуємо результати анкетування випускників освітньої програми «Педагогіка вищої школи» (2020 р.), результати анкетування студентів щодо покращення якості підготовки за освітньою програмою "Педагогіка вищої школи" у ПУЕТ (1 курс, ПВШ м11 2020 р.), а також результати анкетування «Удосконалюємо зміст навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» разом!» (1 курс ПВШ м11, ФІЛ м11, 2020 р.).

Переглянути

Переглянути

Переглянути

          

Увага!
Долучайтеся до обговорення
освітньої програми спеціальності 011 "Освітні, педагогічні науки"

Освітньо-професійна програма (другий (магістерській) рівень вищої освіти – магістр)

Онлайн опитування стейкґолдерів щодо якості підготовки магістрів освітньої програми «Педагогіка вищої школи» (2020-2021 н.р.)

Анкетування студентів щодо покращення якості підготовки за освітньою програмою "Педагогіка вищої школи" у ПУЕТ
https://docs.google.com/forms/d/1aDZPPOQwMW9BNYOi39BcO6bWj92Di1Pe-e0S-FmYn0U/edit

 

Анкетування випускників освітньої програми «Педагогіка вищої школи»
https://docs.google.com/forms/d/1zP5CFb9UKYgEwVkdS5zadVTrM2b_RK3Qz9XTJEQb-jU/edit

 

Анкетування викладчів щодо якості освітньої програми «Педагогіка вищої школи»
https://docs.google.com/forms/d/1jdT7R_Obs1pC1mr46BviS05g2Rjno0SaHku9prElS3U/edit